Mobirise Website Builder

Práce s dětmi a mládeží v Brně

V Brně sloužíme dětem ve věku 3–16 let, které vyrůstají ve vyloučených lokalitách města, izolované od většinové společnosti.

Předškolní klub Klíček
V předškolním klubu Klíček nabízíme program pro 10 až 12 dětí (3 do 6 let) ze sociálně znevýhodněných rodin.

Nízkoprahový klub pro děti a mládež
V klubu pro školní děti (6 – 16 let) pracujeme v rámci registrované sociální služby. 

Sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Základními tématy pomoci a podpory je otázka bydlení, návštěvy ve věznicích, doprovod k soudu, docházka do školy a řešení výchovných problémů, většinou u rodičů našich klientů. 

Středečník
V domě prostupného bydlení organizujeme středeční kluby pro děti s Božím slovem, tvořením a hrami.

Ukrajinští uprchlíci - Nabízíme kurzy češtiny pro ukrajinské uprchlíky. Na některých kurzech je zajištěno hlídání dětí.
Organizujeme také odpolední předškolní klub pro ukrajinské děti. Vedeme skupiny pro ženy a mládež, nabízíme individuální pastorační a praktickou podporu. Probíhá pravidelný odpolední předškolní klub pro děti a nabízíme kurzy češtiny.


1

2003

2

303

3

18

Smysl práce s dětmi a mládeží

Proč chodím do klubu

Za co se modlím

© Copyright 2023 Teen Challenge Int. ČR I č.ú. 104 110 73 27 / 5500

Mobirise.com

Built with Mobirise ‌

Free Website Designing Software