Mobirise Website Builder

Image Description

Práce s dětmi a mládeží v Praze

Organizujeme pravidelné denní kluby a aktivity, které děti učí trávit volný čas bezpečným a zajímavým způsobem.

Podporujeme děti a mládež ve vzdělání (předškoláky připravujeme na školní docházku, školákům nabízíme doučování, podporujeme je ve školní docházce, pomáháme s výběrem střední školy, poskytujeme potřebné studijní pomůcky, absolventům pomáháme v zapojení do pracovního trhu)


Nabízíme pastoraci (individuální rozhovory s cílem řešit konkrétní problémy jednotlivce) a materiální a praktickou pomoc. Součástí našich programů je křesťanská výchova, děti se seznamují s křesťanskými principy a hodnotami.

Pomáháme praktickou pomocí (učební pomůcky, léky, oděvy, potraviny z potravinové banky, doprovod k soudu, na úřad, stěhování).


1

2001

2

215

3

15

Smysl práce s dětmi a mládeží

Proč chodím do klubu

Za co se modlím

© Copyright 2023 Teen Challenge Int. ČR I č.ú. 104 110 73 27 / 5500

Mobirise

Designed with Mobirise ‌

Free Web Page Design Software