Kampaň "Propojená generace"

S nabídkou pomoci nebo partnerství se obracejte na vedoucí jednotlivých služeb. 

Tým

Celá kampaň je založená na šíření peer to peer, součástí kampaně se stáváte automaticky tím, že ji aktivně šíříte ve své sociální skupině. Možnost je také zapojit se jako dobrovolník v rámci online podpory nebo help linky. Pro tyto aktivity vás zaškolíme. 

Prostředky

V tuto chvíli jsou do kampaně zapojeni především dobrovolníci, bez nutnosti je platit. Součástí kampaně jsou krátké motivační videa, kdy jedno stojí mezi 6 - 12 tisíci + náklady na cesty.  

Praktická pomoc

Šíření kampaně v rámci své sociální sítě (bubliny)

Living Free

S nabídkou pomoci nebo partnerství se obracejte na vedoucí jednotlivých služeb. 

Tým

Tým je složen z školených lidí pro vedení podpůrných skupin a individuální pastorační podpory, jsou součástí místních sborů. Stále je zde příležitost získat výcvik a informace pro založení takové práce v rámci vašeho regionu/města. 

Prostředky

Veškeré prostředky jdou na pokrytí výcvikových seminářů a podpory místní služby. Zároveň připravujeme další materiály pro vedení skupin, které je potřeba přeložit. Konkrétní překlad stojí zhruba 20 -25 tisíc.

Praktická pomoc

Šíření informací ve vašem sboru.

Výjezdy do církví

S nabídkou pomoci nebo partnerství se obracejte na vedoucí jednotlivých služeb. 

Tým

Na výjezdy jezdí většinou vedoucí konkrétní služby nebo jím pověřený služebník a klienti služby. 

Prostředky

Jsme rádi za sbírku a pokrytí nákladů výjezdu. 

Praktická pomoc

Informovat vaše starší o možnosti služby TC ve vašem sboru

© Copyright 2023 Teen Challenge Int. ČR I č.ú. 104 110 73 27 / 5500

Mobirise.com

Designed with Mobirise ‌

Free Web Page Builder