Práce s dětmi a mládeží, prevence.

S nabídkou pomoci nebo partnerství se obracejte na vedoucí jednotlivých služeb. 

Tým

Stále je tady příležitost zapojit se jako dobrovolník do střediska v Praze i Brně. Hledáme lidi, kteří mají předpoklady pro službu dětem a mládeži. 

V rámci prevence na školách, školíme a připravujeme lidi na tuto službu. Prevence se týkají především oblasti návykových látek. 

Prostředky

V Praze aktuálně potřebujeme získat dárce, kteří by i malou částkou podporovali tuto službu. V současnosti není služba organizována tak, aby splňovala dotační podmínky. 

Praktická pomoc

Dětská centra jsou extrémně zatížena provozně, což se odráží na stavu budov, které máme v pronájmu. Dětské centrum v Praze by uvítalo pomoc s malováním. Pokud by se našel dobrovolník údržbář, byla by to velká pomoc.

© Copyright 2023 Teen Challenge Int. ČR I č.ú. 104 110 73 27 / 5500

Mobirise.com

Made with ‌

Mobirise