Teen Challenge

Pomáháme závislým a jejich blízkým najít důvod, sílu a cestu ven z problémů, které je ovládají.

Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu nové. 

© Copyright 2023 Teen Challenge Int. ČR I č.ú. 104 110 73 27 / 5500

 Free Web Site  Building Software

Built with Mobirise ‌

HTML Site Maker